Het Content Creator Protocol van de VRM onder de loep

,

De Jury voor Ethische Praktijken (JEP) en de Association of Communication Companies (ACC) waren reeds gestart met een ethische code uit te tekenen voor influencers (zie meer info in een vorige blog). De afspraken die influencers maken met hun opdrachtgevers moeten duidelijk zijn naar hun volgers toe. Met de #ad werd dit makkelijk verholpen. Het ‘Content Creator Protocol’ gaat nog een stapje verder. Wat houdt deze nieuwe regelgeving precies in? Aan welke voorwaarden moeten content creators voldoen? Wel, dat lees je hier.

De Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) werkte een Content Creator Protocol (CCP) uit.

Enkel voor video

Het CCP schrijft voor hoe content creators (lees: bloggers, vloggers en influencers) video’s kunnen plaatsen op hun sociale mediaplatformen conform de regelgeving. Belangrijk om weten is dat het enkel gaat over video. Stilstaand beeld (foto’s) valt hier dus niet onder.

Het CCP bestaat uit drie thema’s:

  1. Commerciële communicatie op sociale media
  2. Commerciële communicatie gericht op minderjarigen
  3. Verbod op haatspraak en geweld

Het VRM is dus bevoegd om toezicht uit te oefenen op de naleving van deze mediaregelgeving. Hoe een influencer een video post, en of die voldoet aan de voorwaarden van commerciële communicatie, valt hier dus onder!

Visuele houvast

Visueel voorgesteld ziet het er als volgt uit:

In de leefwereld van een fitfluencer kan het ontvangen voordeel vele vormen aannemen. Dit kan gaan van een betaling, een gratis of met korting gekregen product (vb. sportkledij), bruikleen (vb. sportfiets, zie blog), eten, drinken, evenementen, hotelovernachtingen, een commissie via een affiliate link, … In deze situatie moet de influencer onder zijn of haar naam aangeven dat het gaat over een betaald partnerschap, dit labelen met ‘advertentie’ en ten slotte de partner taggen.

In de praktijk

Via Instagram zou het er dus als volgt moeten uitzien:

Waar veel influencers goed op scoren is het taggen van hun partners. Het vermelden van ‘betaald partnerschap’ binnen het platform zelf, vind je veel minder terug. De stap daar naartoe is heel wat moeilijker. Ook het woord ‘advertentie’ zelf vind je zelden terug in video’s.

Vraag is hoe de VRM hiermee zal omgaan. Twee social media watchers zijn full-time bezig om alle content te bekijken. Is het haalbaar om al die content creators die video’s posten tegen de voorgeschreven regelgeving in, aan te manen? Boetes zullen nog niet in eerste instantie worden uitgekeerd. Wel zal je op de vingers worden getikt en aangespoord worden om het ‘juist’ te doen.

Het voelt een beetje aan als het verkondigen van het evangelie. Maar dan met maar 2 apostelen i.p.v. 12… 😉

Deze blogpost is geschreven in het kader van een Howest onderzoeksproject rond Generatie Z. Project Fitfluencers maakt influencer marketing principes bruikbaar in niet-commerciële context met het oog op gedragsverandering bij jongeren. Op de hoogte blijven van het project?