We app to move, een app die kanszoekende jongeren helpt om elkaar te ondersteunen en beïnvloeden in een opstap naar meer sport

,

Buurtsport Brugge biedt op een laagdrempelige, buurtgerichte manier sport- en bewegingsactiviteiten aan buurtbewoners aan die geen aansluiting vinden bij het reguliere sportverenigingsleven. Maar hoe kan Buurtsport Brugge kanszoekende jongeren helpen om elkaar te ondersteunen en beïnvloeden bij het sporten?

Jongeren vormen een belangrijke doelgroep van Buurtsport. Elke jongere is welkom op de initiatieven georganiseerd door Buurtsport, maar er wordt specifieke aandacht besteed aan jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties. Sommige jongeren groeien immers op in gezinnen waar geen cultuur van georganiseerde vrijetijdsparticipatie heerst. Ze vinden hun weg niet naar sportclubs of het commerciële sportaanbod, en plannen hun vrije tijd niet vooraf in (zoals vereist is voor bijvoorbeeld sportclubdeelname). Met deze jongeren valt bijgevolg moeilijk af te spreken op de klassieke, voor-gestructureerde manier.

Het project ‘We App To Move ’ ontwikkelde een faciliterende smartphone app, in co-creatie met en op maat van kanszoekende jongeren (tussen 16 en 22 jaar, generatie Z). De app helpt jongeren om zich te organiseren, zicht te krijgen op bestaande initiatieven of op stapel staande initiatieven, de route naar het sportpleintje te vragen en zelf activiteiten te organiseren. Daarnaast is een belangrijke functie van de app dat de gebruikers in contact kunnen treden met elkaar, en op een veilige en laagdrempelige manier foto’s, video’s, tips en inspiratie met elkaar kunnen delen. De app zorgt er op die manier voor dat kanszoekende jongeren elkaar kunnen versterken, motiveren en beïnvloeden om samen aan het sporten te gaan.

Onderstaand filmpje toont hoe de app in elkaar zit.

Meer weten? Charlotte schreef een Engelstalig hoofdstuk over We app to move. Daarin focust ze op de rol van burgers als aanjagers/ambassadeurs/influencers van publiek beleid. Het hoofdstuk is te vinden in het boek ‘Social Innovation in Sport’ (editor A. Tjonndal), recent uitgekomen bij Palgrave Macmillan.


Deze blogpost is geschreven in het kader van een Howest onderzoeksproject rond Generatie Z. Project Fitfluencers maakt influencer marketing principes bruikbaar in niet-commerciële context met het oog op gedragsverandering bij jongeren. Op de hoogte blijven van het project?