Overzicht van onze publicaties

Het Tijdschrift voor Lichamelijke Opvoeding van de BVLO is een vakblad voor gekwalificeerden in de Lichamelijke Opvoeding en sport, meer bepaald voor clubbestuurders, coaches, jeugdsportbegeleiders, studenten en leerkrachten LO, trainers en al wie met sport in de ruimste zin begaan is.

BVLO Magazine_Influencers aan zet in de sport- en beweegsector