Recap Fitfluencers + What’s next?

,

Hoe krijg je als organisatie jongeren – Gen Z – aan het sporten? Is het inzetten van influencers – fitfluencers – een effectieve mogelijkheid? Het onderzoeksproject Fitfluencers ging na wat professionals uit de sport- en beweegsector kunnen leren van de technieken van influencermarketing om het beweeggedrag van jongeren te veranderen. Sociale netwerken van Gen Z jongeren hebben immers een belangrijk effect op hun fysieke activiteit, maar over de effectiviteit en het concreet inzetten van influencers met het oog op gedragsverandering was weinig geweten.

Wat moet je onthouden?

  1. Influencer als motivator, niet als enige trigger.
    De hamvraag: werkt het inzetten van fitfluencers? Het antwoord is genuanceerd. Jongeren lijken ervan uit te gaan dat influencers inzetten niet volstaat om jongeren aan het sporten te krijgen. “Mensen die echt geen zin hebben om te sporten zal je echt niet kunnen aanzetten door gewoon een sportfilmpje.” Toch geven sommigen wel aan beïnvloed te worden. Influencers dragen eerder bij aan het volhouden en volharden om te bewegen en sporten. “De motivatie moet eerst van mezelf komen, fitfluencers zijn dan een medium om een doel te bereiken.” 
  2. Het onderzoek onderscheidt 7 Gen Z sportpersona’s: De fervente sporter, de ambitieuze sporter, de sociale sporter, de figuursporter, de  zoekende sporter, de voorzichtige sporter en de afkerige sporter
  3. Jongeren verwachten 5 zaken van fitfluencers en fitfluencer content: authenticiteit, een link naar mentale gezondheid, expertise of herkenbaarheid, haalbaarheid en fun
  4. Het onderzoek identificeert 5 soorten ‘fitfluencers’, influencers die jongeren motiveren tot bewegen: de health coaches, de sportlovers, de topsporters, de lifestyle influencers, en de mindful fitfluencers (zie documentje met uitleg).

Toolbox en presentaties Fitfluencers

De kennis is gebundeld in een toolbox, een leidraad met 7 jongerensportpersona’s (van de afkerige sporter over de sociale sporter tot de fervente sporter) die gematcht kunnen worden aan verschillende soorten fitfluencers (van de topsporter over de health coach tot de mindful fitfluencer). Op die manier kan de juiste influencer aan de juiste doelgroep worden gekoppeld.

Deze toolbox is tijdens een webinar voorgesteld. Met dank aan Marijke De Veirman (Arteveldehogeschool) en Klara Verzele (Influo) voor extra input!

What’s next? Gen Z Lab

Gen Z blijft een moeilijk te bereiken en/of te motiveren doelgroep. Ondanks bestaande studies en steeds evoluerende off- en online marktonderzoeksmogelijkheden, slagen zowel social profit, non-profit én for profit actoren er onvoldoende in om Gen Z te begrijpen, bereiken, activeren en tot gedragsverandering aanzetten.

Het Gen Z Lab wil een expertisecentrum worden dat merken en organisaties helpt om digital natives te begrijpen en erop in te haken, door enerzijds Gen Z kennis op te bouwen en anderzijds Gen Z activatie te bewerkstelligen. Kortom, een Gen Z Lab dat organisaties toelaat met Gen Z te interageren en te co-creëren. Stay tuned, to be continued…