4 op 5 jongeren tussen 16 en 23 jaar beweegt te weinig. In commerciële settings zetten merken succesvol in op influencer marketing om deze doelgroep te bereiken. Kunnen influencers jongeren ook aanzetten tot sporten?

Literatuuronderzoek, kwalitatieve en kwantitatieve bevragingen van influencer marketeers en jongeren leverden boeiende inzichten op. Deze werden gebundeld in white papers.

De eerste white paper focust op de thema’s Gen Z en sport, influencer marketing en gedragsverandering en influencers die beweeggedrag promoten. De tweede white paper focust op de thema’s influencer marketing met impact, soorten influencers en wat verwachten jongeren zelf?

Beide whitepapers zijn hier te downloaden: Whitepaper 1 influencer marketing om Gen Z te doen sporten en Whitepaper 2 influencer marketing om Gen Z te doen sporten